Hartrevalidatie

 Hartrevalidatie


Het doormaken van een hartziekte is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis, niet alleen op lichamelijk maar ook op emotioneel vlak.

Om de re-integratie in de maatschappij zo vlug mogelijk te laten verlopen, raadt men aan om een hartrevalidatieprogramma te volgen.

Naast medicatie en een aanpassing van de levensstijl (stoppen met roken, beperkte innamevan alcohol, vetarme voeding, …) wordt er aan de patiënt een trainingsprogramma aangeboden.

Het trainingsprogramma bestaat uit uithoudingstraining, krachttraining voor onderste en bovenste ledematen en eventueel ademhalingsoefeningen.

Er wordt wel steeds getraind volgens een individueel opgesteld, aangepast en opbouwend trainingsschema.

Bij hartrevalidatie gaat de aandacht vooral naar het lichamelijke maar wordt het psychische en sociale zeker niet uit het oog verloren.