IJS: Wanneer en hoe lang?

K  o  e  n    V  E  R  B  R  U  G  G  E   N


S P O R T G E R I C H T E 

M A N U E L E   T H E R A P I E


A L G E M E N E    K I N E S I T H E R A P I E

 

 

       IJS: Wanneer en hoe lang?

 

             Uit klinische en fysiologische studies blijkt dat koude-applicaties nuttig zijn voor:

                         Vermindering van de pijn

                         Stelpen van inwendige bloedingen

                         Anti-oedematisch

                         Anti-inflammatoir

             In het acuut stadium ( vlak na de verstuiking, val, bloeding, breuk...) raadt men aan

             de ijs-applicatie 20 minuten aan te wenden.

             Verschillende applicaties van 9 à 10 minuten zullen in een meer chronische fase meer

             nut hebben. Zeker bij kraakbeenletsels is het niet aan te raden te lang te koelen.

            

 

 

             ! Opgepast: Om brandwonden ( door ijs) te voorkomen, nooit cold-packs rechtstreeks

             op de huid aanbrengen! Ijsfricties, met ijsblokjes cirkelvormige bewegingen maken op

             de gekwetste zone, mag natuurlijk wel rechtstreeks op de huid !

Adres:

Sint Michielsstraat 23

2160 Wommelgem

Tel: 0477/29.92.69

info@kinesitherapie-wommelgem.be


Openingsuren:

Maandag, woensdag en vrijdag: 8:00u tot 20:00u

Dinsdag en donderdag: 8:00 tot 12:00

Huisbezoek: na afspraak